top of page

Unge tager ansvar for verdensmålene gennem grønne fritidsjobs

Et nyt samarbejde skal skabe nye grønne fritidsjob med fokus på affald, genbrug og genanvendelse til unge i Urbanplanen.

Den socialøkonomiske virksomhed FRAK skal de næste to år skabe nye grønne fritidsjobs til unge på kanten. De nye fritidsjob skal alle bidrage til øget genbrug og genanvendelse af affald i udsatte byområder. Et stærkt samarbejde mellem FRAK, PlanMiljø, Boligforeningen 3B og Tuborgfondet gør det muligt at starte en ambitiøs indsats, som også har fokus på at løfte verdensmålene.

“I den boligsociale indsats i Urbanplanen er vi stærkt optaget af, at skabe nye partnerskaber, hvor vi i fællesskab kan udvikle nye indsatser på tværs af sektorer, der er miljømæssigt og socialt bæredygtige,”

udtaler Søren Løkke, boligsocial konsulent i boligforeningen 3B.

Danmark har et af verdens højeste forbrug og affaldsmængder. I København har man derfor sat sig for at tredoble genbruget og øge genanvendelse til 70% med kommunens ”Ressource og Affaldsplan 2024”. Det er ambitiøst – og det vil FRAK gerne bidrage til!

Hvis København skal nå de mål, så kræver det både en ændring fra brug-og-smid-væk-kulturen og at alle bliver bedre til at sorterer til genanvendelse. Det kræver, at københavnerne bliver mere bevidste om deres aftryk. Det er nødvendigt at tænke nyt, og den socialøkonomiske virksomhed FRAK, der træner unge i at have et fritidsjob, vil med projektet FRAKtioner bidrage til at gøre København mere grøn og samtidig skabe fritidsjob til unge i Urbanplanen på Amager.

“Det bliver fedt at komme i gang med at skabe nye former for fritidsjobs i udsatte boligområder, der bidrager til opfyldelsen af verdensmålene. Det kræver dog, at vi gør verdensmålene til noget, unge kan forstå og handle på. Vi mener, at det at skabe fritidsjob indenfor affald- og ressourceområdet er en ret god måde at gøre det konkret og mærkbart for de unge på,” siger Steffen Plejdrup, projektleder i FRAK.

I FRAKtioner er unge selv med til at udvikle indholdet og de grønne fritidsjob, og det er netop den inddragelse af unge, som sekretariatschef i Tuborgfondet, Peter Giacomello, finder særlig interessant.

“Tuborgfondet styrker unges handlekraft og evne til at tænke nyt, og vi ønsker at ruste flere unge til arbejdslivet ved at udvikle deres kompetencer. Det er vigtigt for at sikre, at flere unge bidrager til at udvikle vores samfund og sikre en bæredygtig fremtid,” siger Peter Giacomello.

Derfor skal de unge selvfølgelig i høj grad selv være med til at udvikle de indsatser, der skal afprøves og evalueres.

”Vi tror på, at unge, der bor i udsatte boligområder, har en stor rolle at spille i at finde løsninger på de problemer, som kun bliver større med tiden, hvis vi ikke handler nu”, slutter Steffen Plejdrup, projektleder i FRAK.

Se indslaget på TV2 Lorry fra den 12. august:

Om FRAK FRAK er en socialøkonomisk virksomhed, der har arbejdet med unge siden 2013 med formålet er at ”gøre unge gode til at arbejde” gennem arbejdstræning der fører til regulære fritidsjobs med henblik på at skabe flere muligheder for unge på kanten.

Om Tuborgfondet Tuborgfondet støtter unge, der sammen sætter noget i gang, realiserer deres drømme og bruger deres handlekraft til at styrke samfundet og erhvervslivet. Tuborgfondet uddeler hvert år ca. 40-60 mio. kr.

Yderligere oplysninger: Steffen Plejdrup, Projektleder i FRAK M: 60165831

Anni Riedel-Lyngskær, kommunikationsansvarlig i Tuborgfondet M: 20738076

bottom of page