top of page

En stille bæk sparer Dyvekevænget for 4,5 millioner kroner

Krav om at separere regnvand fra spildevand har sendt mange boligafdelinger i København ud i store og milliondyre byggesager. Men ikke Dyvekevænget. Her risler regnvandet nu i bebyggelsens egen bæk.

Stigende regnmængder overbelaster kloaksystemerne og har fået Københavns Kommune til at stille krav om, at regnvand og spildevand skal adskilles. På Amager giver det særlige udfordringer, fordi jordbundsforholdene ikke egner sig til nedsivning af regnvand i klimEn stille bæk sparer Dyvekevænget for 4,5 millioner kroneraprojekter, som man ser andre steder i byen. Derfor må de fleste boligafdelinger i området ud i større byggeprojekter for at omlægge kloakforholdene.

Et sådant projekt blev i Dyvekevænget beregnet til at koste cirka 4,5 millioner kroner, men boligafdelingen viste sig at rumme kimen til en anden og langt smartere løsning. Gennem boligafdelingen bugter sig en rende, der oprindelig blev anlagt som en lille bæk.

En billig bæk-løsning

“Den blev kaldt for ’Stillebækken’, fordi den ikke længere var i brug. Tagnedløbene var i tidernes morgen koblet på, men gennem årene er installationen ikke blevet vedligeholdt og var derfor ikke længere i brug”, forklarer Thomas Neumann Høgh, driftschef i 3B.

Driftspersonalet undersøgte mulighederne for at genoplive den lille bæk.

“Det var en lykke at kunne præsentere afdelingen for et projekt til en 0-løsning. Der var en udgift til at omlægge nedfaldsrørene fra tagene og renovere pumperne, men det gik op med en reduceret udgift til HOFOR, fordi regnvandet nu kobles fra kloakken”, forklarer driftschefen.

Lukket kredsløb

’Stillebækken’ løber – når det regner – i et lukket kredsløb. Regnvand ledes fra tagene til bækken og fylder små søer undervejs i bækkens forløb. Et rørsystem med pumper recirkulerer vandet tilbage til bækkens udgangspunkt og sikrer fordampning af en større andel af vandet.

Foto: Eva Sofie Rafn.

bottom of page