top of page

Proceskoordinator til byrumsprojekt i Hørgården søges

Boligforeningen 3B har fået en bevilling på 67 mio. kroner til at gennemføre en infrastrukturplan i Hørgården. Planen skal bl.a. få området til at hænge bedre sammen med resten af bydelen.

3B søger derfor en stærk koordinator, der kan være bindeled mellem arkitekter, rådgivere og entreprenører på den ene side og beboere, afdelingsbestyrelse og lokale samarbejdspartnere på den anden. Du skal være udadvendt og opsøgende, og gerne brænde for at gøre byens rum til et levende sted for beboere og lokale aktører. Stillingen er en 2½ års projektstilling.

bottom of page