top of page

Søg hjælp hvis familielivet bliver for svært

Jette er en erfaren socialrådgiver og er ansat som opsøgende familierådgiver i Urbanplanen og Hørgården. Hun har kontorplads i Partnerskabet på Hørhusvej 5. Jette rådgiver primært familier med børn under 18 år. Både børn og voksne er altid velkommen til at kontakte Jette omkring deres egen familie eller, hvis man er usikker på, hvordan man kan hjælpe en anden familie.

De udfordringer, man kan tale med Jette om, kan handle om opdragelse af børn og unge. Jette får fx henvendelser som lyder; “Børnene gør ikke som jeg ønsker, jeg forstår ikke, hvad børnene vil og de kammerater, de er sammen med”. Det kan desuden være udfordringer i forhold til at forstå pædagoger og læreres ønsker og krav til børnene.

For børn kan det fx handle om at have det svært i sin familie. Jette hører fx børn, som siger: “Min mor eller far forstår mig slet ikke, vi skændes, og jeg er rigtig trist, fordi de ikke hører på, hvad jeg siger”. Det kan også handle om at have det svært i skolen, med lærere eller klassekammerater.

At få økonomien til at hænge sammen kan også være et problem i familier. Hvordan forklarer man sit barn, at der ikke er penge til alle de ønsker, barnet eller den unge måtte have?

Man har pligt til at handle, hvis noget er galt

Hvad gør man, hvis man er bekymret for et barn eller et ungt menneskes trivsel? Uanset hvad din bekymring drejer sig om, er det vigtigt, at du tager den alvorligt. Tegnene, der har gjort dig bekymret, kan være udtryk for, at barnet er i vanskeligheder og har behov for hjælp. Det er vigtigt, at du reagerer med det samme, så der kan tages hånd om barnets problemer så tidligt som muligt.

Nogle gange vil det rigtige være at starte med at vise interesse for barnet, familien og tage en snak med dem. Er der grund til bekymring? Er der noget, du kan gøre? Andre gange er det nødvendigt at kontakte kommunen - at lave en såkaldt underretning. Er du i tvivl, så kontakt altid kommunen. På Amager er det BBU Amager, der kan kontaktes på telefon 33 17 23 37. Det kan være, at du bare har en fornemmelse af, at et barn har brug for hjælp. Men det er nok. Tag din egen bekymring seriøst, og lad det være op til kommunen at vurdere, om der er behov for hjælp eller ej. Når du handler på din bekymring, er det et udtryk for omsorg for barnet.

Oplever du at være meget bekymret for et barn eller ung, er det din pligt at kontakte de sociale myndigheder. Det er en samfundspligt, vi alle som borgere i Danmark har. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte Jette. Er du vidne til et voldeligt eller seksuelt overgreb, skal du kontakte politiet.

Hvornår er der grund til bekymring?

Københavns Kommunes hjemmeside kan du se en liste over de forskellige tegn, der kan være udtryk for, at et barn eller en ung har det svært og har brug for hjælp. Selvom et barn udviser nogle af tegnene, er det ikke sikkert, der er problemer. Omvendt er der også børn, som tilsyneladende virker upåvirkede af, at de måske lever under vanskelige forhold derhjemme. Derfor er det vigtigt, at du lytter til din fornemmelse og stoler på den, når noget siger dig, at et barn har brug for hjælp.

KONTAKT

Har du brug for gode råd til at løse en familiesituation, kan du kontakte Jette på tlf. 51 46 93 43.

Den opsøgende familierådgiverfunktion er en del af aktiviteterne i Amager Tryghedspartnerskab under Sikker By ved Københavns Kommune.

bottom of page