top of page

Kend reglerne om ulovligt skolefravær


Det er dit ansvar som forælder, at dit barn kommer i skole hver dag. Du kan miste børne- og ungeydelsen, hvis dit barn har ulovligt fravær. Her er fakta fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Hvem gælder reglerne for?

Reglerne om fravær gælder alle elever i folkeskoler.

Hvad er ulovligt fravær?

Ulovligt fravær er, når dit barn bliver væk fra skole uden lovlig grund eller uden at have fået lov af skolen. Lovlig grund er for eksempel sygdom.

Hvornår må mit barn blive hjemme fra skole?

Et sygt barn må gerne blive hjemme, men husk at give skolen besked samme dag. Besøg hos læge eller tandlæge er også tilladt. Dit barn kan også i helt særlige tilfælde – for eksempel i forbindelse med store familiebegivenheder – få fri, hvis skolen giver lov først. Ellers er fravær ulovligt.

Hvornår kan ulovligt fravær få økonomiske konsekvenser?

Dit barn skal i skole hver dag, medmindre skolen har givet tilladelse til, at dit barn bliver hjemme. Har dit barn 15% ulovligt fravær eller derover inden for et kvartal (januar-marts, april-juni, juli-september, oktober-december), kan du miste børne- og ungeydelsen i et kvartal. 15% ulovligt fravær i et kvartal svarer typisk til 6-9 dage. Antallet af dage er forskelligt, fordi antallet af skoledage varierer hvert kvartal. For eksempel kan 15% være 6 dage i kvartalet fra juli til september og 9 dage i kvartalet fra januar til marts.

Hvordan finder jeg ud af, at mit barn har ulovligt fravær?

Skoleledelsen skal straks kontakte dig, hvis dit barn har ulovligt fravær. Har dit barn 10% ulovligt fravær inden for et kvartal, skal skolen advare dig om, at du kan miste børne- og ungeydelsen i et kvartal, hvis det ulovlige fravær når op på 15%.

Hvad sker der, hvis mit barn har 15% ulovligt fravær eller mere?

Hvis dit barn har 15% ulovligt fravær eller mere i et kvartal (for eksempel januar-marts), kan din kommune beslutte, at du ikke skal have børne- og ungeydelse i et kvartal.

Har jeg mulighed for at forklare mit barns fravær, inden jeg mister børne-og ungeydelsen?

Før du eventuelt mister børne- og ungeydelsen, skal din kommune spørge dig, om der er lovlige grunde til fraværet. Hvis dit barn er over 12 år, skal kommunen også spørge barnet.

Hvorfor er reglerne om fravær lavet?

Skolen er vigtig for dit barns fremtid. Fravær gør det svært at følge med i skolen. Og fravær kan være et tegn på, at dit barn ikke er en del af fællesskabet. Reglerne om fravær skal være med til at sikre, at du sørger for, at dit barn kommer i skole.

Hvordan kan skolen hjælpe mit barn?

Måske kommer dit barn ikke i skole, fordi han eller hun har svært ved at følge med i undervisningen, har problemer i klassen eller andre udfordringer. Kontakt dit barns skole, så I sammen kan finde en god løsning.

HVOR KAN JEG FÅ MERE AT VIDE?

Kontakt skolen, hvis du har spørgsmål om dit barns fravær.

Du kan også få anonym rådgivning hos kommunen om dit barns og familiens trivsel. Find adresser og telefonnumre i din kommune på borger.dk

bottom of page