top of page

Historier fra da farmor var barn

Kan du lide at fortælle historier fra dit eget liv, og kan du lide at have med børn at gøre? Har du nogensinde tænkt på, at dine oplevelser og erfaringer i livet også er et stykke levende kulturhistorie?

De fleste børn elsker at høre historier fra gamle dage. Men ikke alle har bedsteforældre, der kan fortælle. Derfor søger vi ældre (fra ca. 60+), der har lyst til og mulighed for at bruge i alt 15-20 frivillige timer mellem marts og maj på at være med i et pilotprojekt.

I projektet møder du en skoleklasse mellem 0. og 6. klasse sammen med en fortællemakker over tre gange. Møderne foregår på Amager og varer halvanden time.

Vi regner med, at aktiviteten fortsætter udover prøveforløbet, og bliver en fast aktivitet i Urbanplanen. Det er dog helt op til dig om du vil fortsætte efter pilotprojektet. Det er en helt ny aktivitet, så du får mulighed for at sætte dit præg på udviklingen. Amager Vest Lokaludvalg har bevilget midler til projektet.

Du bliver guidet

Vi hjælper dig med at få sat dine personlige historier ind i en historisk ramme og matcher dig med en fortællemakker, som skiftevis har ordet/understøtter dine fortællinger med spørgsmål og kommentarer.

Du behøver hverken være historieekspert eller have ’scene-erfaring’. Du skal blot have tid og lyst til at dele ud af dine erindringer og være lydhør overfor børnenes spørgsmål. På den måde kan der udvikle sig en god dialog, som udvider børnenes historiske viden og skaber større kendskab mellem generationerne.

KOM OG VÆR MED

Skriv til roberta@biosalon.dk eller ring til Roberta på tlf. 3035 7279 - og hør om det er noget for dig.

Projektet er et samarbejde mellem Bio-Salon ved journalist Roberta Montanari, som er specialiseret i at facilitere livsfortællinger, Partnerskabet i Urbanplanen, Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv samt Amager Vest Lokaludvalg.

bottom of page