top of page

Bæredygtige familieboliger

Byggeriet på den gamle Solvangcentergrund forløber planmæssigt. Grunden er gjort klar med fundamenter til de 66 familieboliger med fælleshus, som kommer til at stå på grunden.

Hullet på solvangcentergrunden, som længe var en torn i øjet på beboere og ansatte i Boligforeningen 3B, er for længst dækket til. I stedet for er der nu livlig aktivitet på stedet, hvor firmaet ScandiByg står for opførelsen af boliger samt anlæggelse af udeområderne omkring dem.

Boligerne bygges i Løgstør

Byggeprocessen foregår sådan, at de enkelte moduler til bygningerne bygges på ScandiBygs fabrik i Løgstør i Nordjylland. Her produceres de i ro og mag ved hjælp af robotteknologi inde i en stor fabrikshal. Modulerne er omkring 40 m2 store. Først i januar måned bliver de første moduler fragtet ned igennem Jylland, hen over Fyn, over Storebælt og Sjælland for at ende i Urbanplanen.

Transporten af så store moduler kræver noget ganske særligt. De fragtes som særtransport med en bredde på 4,40 meter. De store sættevogne kører med en hjælpevogn bag sig om natten, hvor trafikken er mindst. Tidligt om morgenen ankommer de til byggegrunden, før de skal sættes sammen, monteres på fundamenter og færdiggøres.

Hensynet til borgerne

Transporten tilrettelægges, så det påvirker beboere og trafikanter på ruten mindst muligt. Der vil fx ikke være tung kørsel i morgentimerne og om eftermiddagen, når børn er på vej til og fra skole eller institutioner. Det hele foregår under store sikkerhedsforanstaltninger, så der ikke sker uheld.

De første moduler ankommer den 14. og 15. januar. Herefter monteres de i de følgende 14 dage, hvorefter en ny sending ankommer over to dage fra Løgstør. Sådan fortsætter det i de næste to måneder, indtil alle modulerne er på plads. På de dage, hvor modulerne ankommer, kan arbejdstiden for byggearbejderne trække ud over tidsrummet mellem kl. 7 om morgenen og kl. 19 om aftenen. Derfor søger ScandiByg dispensation hos Københavns Kommune for at kunne håndtere leveringen af modulerne.

Svanemærket

Selvom modulerne skal transporteres på tværs af Danmark, er byggeriet af den bæredygtige slags. I 2018 vandt ScandiByg Building Awards miljøpris for at indføre Svanemærkning af boligprojekter som standard.

Nyt grønt område

Det grønne område øst for byggeområdet, hvor Partnerskabets sekretariat lå placeret, omdannes til et regnvandsreservoir i sammenhæng med det overordnede klimatilpasningsprojekt. Regnvandsopsamlingen bliver dog ikke synlig, men kommer til at bestå af et stort forsænkelsesbassin under jorden. Ved voldsomt regnvejr kan vandet være der, indtil der bliver plads i kloaksystemet.

Denne manøvre betyder, at det grønne område beplantes påny. Det lille parkområde udformes som et blødt bakkelandskab, som skaber nicher til ophold og muligheder for leg. De eksisterende træer danner, sammen med nye allétræer og små grupper af træer og buske, en grøn og frodig ramme om det lille parkstrøg. Se situationsplanen her til venstre. Det er JA JA Architects, der står for denne del af projektet.

Boligerne

De 66 familieboliger bliver på mellem 56 - 108 m2 og udformes i 4 blokke, der omkredser et fælles gårdmiljø. Boligerne får små private haver eller tagterrasser samt et fælleshus. Der er forventet indflytning i oktober eller november 2020.

Opskrivning

Processen omkring ansøgning til boligerne er endnu ikke fastlagt. Tilmeld dig et nyhedsbrev om byggeriet her. Så får du besked, når processen er afklaret.

Byggemodulerne til bygningerne på Store Solvænget produceres i Løgstør. Foto: Scandibyg.

De omkring 40m2 store byggemoduler fragtes på sættevogne på tværs af Danmark. Første sending ankommer til Urbanplanen den 14. januar. Foto: Scandibyg.

bottom of page