top of page

Realdania støtter Hørgårdens Byhave med midler til drivhus og udekøkken

Realdania har valgt at bevillige penge til et fælles drivhus og udekøkken i Hørgårdens Byhave. Projektet er det ene af to projekter valgt blandt i alt 110 ansøgere fra hele landet.

Midlerne er fra Realdanias ildsjælekampagne, Underværker, som rækker ud til lokalsamfundet, styrker fællesskabet og understøtter en bæredygtig udvikling.

I Realdania er vi glade for endnu en gang at kunne bakke op om den frivillige indsats, som styrker bl.a. lokal sammenhængskraft og grønne aktiviteter. Ildsjæle gør noget ved sagen og har modet til at gå nye veje, og det er værd at hylde. Vi glæder os nu til at følge projekternes vej mod mål,” siger Astrid Bruus Thomsen, programchef i Realdania.

Hørgården kan se frem til 400.000 kr. i projektstøtte, mens Kompasset på Nørrebro får 500.000 kr. til at føre deres idé ud i livet.

Med midlerne fra Realdania vil Hørgårdens Byhave i endnu højere grad end hidtil, blive et lokalt omdrejningspunkt for grønne fællesskaber, madproduktion, sundhed/ernæring, og kan give beboerne et roligt og frodigt samlingspunkt. Drivhuset vil styrke områdets biologiske mangfoldighed da vækstsæsonen og beplantningens variation udvides. Ved også at etablere et udekøkken vil der blive skabt grobund for den sociale mangfoldighed gennem fællesspisninger, workshops og andre kulturaktiviteter.

Vi beboere er utroligt glade for, at vi nu får mulighed for at dyrke grøntsager i et fælles drivhus, og ovenikøbet kan tilberede mad sammen udenfor i vores dejlige byhave. Det er sådan nogle ting, der er med til at skabe fællesskab og respekt beboerne imellem”, udtaler Per Olsen, formand for afdelingsbestyrelsen Hørgården 1+2

Læs mere om bevilligen på undervaerker.dk

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Simon Hansen fra Partnerskabet på email: simh@kab-bolig.dk eller tlf: 4074 2620.

bottom of page