top of page

Byggeri på solvangcentergrunden – det kommende Store Solvænget


Hullet bag byggehegnet på solvangcentergrunden synger på sidste vers, og gravemaskiner er rykket ind på grunden. Maskinerne kører ind på Remisevej fra Røde Mellemvej forbi parkeringspladserne og Solvang Kirke for at flytte jord rundt som forberedelse til det nye byggeri.

Omsider er givet endeligt ’go’ i form af byggetilladelser fra Københavns Kommune. På grunden bygger Boligforeningen 3B i første omgang 66 familieboliger og et fælleshus. Bebyggelsen kommer til at hedde ’Store Solvænget’ og opføres efter AlmenBolig+ konceptet. Syd for familieboligerne ud mod den kommende ’Urmagerplads’, bliver der på sigt bygget 100 ungdomsboliger som vil få navnet ’Lille Solvænget’.

Familieboligerne og fælleshuset danner en karrébebyggelse på den nordlige del af grunden. Bebyggelsen grænser mod nord mod Remiseparken, mod syd mod de fremtidige ungdomsboliger, mod øst mod Urmagerstien og mod vest mod Remisevejen. Karréen består af 4 boliglængder.

Den indre gård skaber hermed et trygt miljø i Urbanplanen og et godt udgangspunkt til et spirende

gårdfællesskab i den nye bebyggelse.

Fælleshuset etableres i det sydvestlige hjørne med en udadvendt stueetage mod ungdomsboliger og Remisevejen. Ud af de 66 boliger opføres 6 boliger som små boliger på 60 m2 og de andre 60 boliger som familieboliger i 1-3 plan, med privat have eller privat tagterrasse.

Hvornår byggeriet af ungdomsboligerne påbegyndes er endnu uvist. Det afhænger af, hvornår der findes finansiering til stueetagearealerne ud mod den kommende Urmagerplads. Her vil man gerne have aktiviteter af åben og udadvendt karakter – fx en café eller et udstillingssted – men finansieringen lader som sagt vente på sig. På området, hvor de kommende ungdomsboliger og Urmagerpladsen skal ligge, vil der i mellemtiden blive etableret midlertidige parkeringspladser og græsplæne.

Der vil komme nærmere information om opskrivning til boligerne, når projektet er længere fremme. Boligerne forventes at stå færdige i august 2020.

Det er virksomheden Scandibyg som står for udførelsen af byggeriet for Boligforeningen 3B. De har netop omdelt en lille folder med nabo-orientering om byggeriet.

I forbindelse med byggeriet fjernes Partnerskabets pavillon. Partnerskabet flytter derfor til midlertidige lokaler ovenpå Frelsens Hærs genbrugsbutik på Hørhusvej 5. Se mere her

Udsættelse af byggeri i Urban Syd

Byggeriet i Urban Syd må desværre udsættes til 2022-24 på grund af regeringens anlægsloft. Læs mere her

Se en film og få overblik over alle de ting, der kommer til at ske i området her

bottom of page