top of page

Mennesket i centrum

Siden oktober måned har en gruppe beboere i Urbanplanen, på Partnerskabets initiativ, mødtes hver mandag i Dyvekevængets beboerlokale.

Deltagerne har alle været ledige over længere tid og kender beskæftigelsessystemet rigtig godt. De har en fælles opfattelse af, at systemet bør sætte mennesket i centrum og ikke omvendt. Derfor arbejder gruppen på at skabe bedre forhold for sig selv, hinanden og folk i lignende situationer, ud fra deres egne idéer til hvordan de kan finde beskæftigelse på den lange bane – og samtidig gøre en forskel i deres nærområde.

Gruppen vil fx byde nytilflyttere velkommen, så de hurtigere finder ud af, hvad der er af muligheder for at engagere sig i fællesskaber, der giver mening for dem. Det kommer både nytilflytterne og de eksisterende beboere til gode. Lige nu arbejder arbejdsgruppen med at finde ud af konkret, hvad der er behov for af materialer og ressourcer for at byde folk velkommen til Urbanplanen og Hørgården.

Gruppen har også identificeret et stort behov for et mødested. Mange beboere savner et sted, hvor de kan komme og være sammen med andre på en uforpligtende måde. Et sted, hvor de kan blive inspireret af andre og måske få hjælp til nogle udfordringer, de står overfor, men på helt frivillig basis uden mulighed for sanktionering.

Gruppens diskussioner har resulteret i konkrete initiativer - se herunder.

bottom of page