top of page

Fornyelsen af Remiseparken går først igang i 2019


Der går endnu et par måneder, før Remiseparken lukkes af, og den store fornyelse og skybrudssikring af parken startes op. Det skyldes, at tilbuddene fra de entreprenører, som har budt på opgaven, ligger et godt stykke over budgettet.

Teknik- og Miljøforvaltningen er nu i gang med at forhandle sig frem til et resultat, så parken kan anlægges inden for de økonomiske rammer, uden at det ændrer væsentligt ved projektets hovedidé og indhold. Det betyder, at projektet først går i gang i begyndelsen af 2019 og afsluttes i begyndelsen af 2020.

I hele anlægsperioden vil Remiseparken være afspærret, men der vil være adgang til både Bonderen og Byggeren. Tvillingebanerne renoveres desuden særskilt, så de kan bruges tidligere end resten af parken.

På Solvangcentergrunden forventes byggeriet af nye familieboliger at starte op omkring marts-april måned. Én af forudsætningerne for, at byggeriet kan opstartes, er Borgerrepræsentationens godkendelse af projektet.

Hold dig opdateret om byggeprojekterne på urbanplanen.com

bottom of page