top of page

Dyvekeskolen 50 år


Foto: Jørgen Krogh Petersen

50 år på Remisevej 16 på Amager: Københavns digitale skole

“Vi har fokus på integrationen af IT og digitale medier og de muligheder, det giver for skolen, undervisningen og elevernes læring. At skolen er digital indebærer, at eleverne fra første skoledag anvender IT og digitale medier i form af computer, IPAD, interaktive tavler, webbaseret kommunikation, spil, læringsprogrammer m.v. som et helt naturligt element i skolens hverdag og undervisning.” Således indledes skolens hjemmeside med et klart budskab om, at eleverne, når de skal videre til 7., 8. og 9. klasse på Højdevangens Skole, er godt klædt på til at møde fremtidens udfordringer i vores digitale verden.

Jeg mødte i august Marck Gylling og Annette Kloster på den store, flotte og lyse et-plans skole til et interview i forbindelse med skolens jubilæum. Skolen har pt. 550 elever fra børnehaveklasse og til og med 6. klasse og har nu 50 år på bagen. Fødselsdagen blev officielt afholdt den 6. september. Marck er skoleleder og har været ansat på skolen i 1 år. Annette er souschef og ledelsesrepræsentant i skolebestyrelsen og har været ansat på skolen i over 40 år.

Skolen blev oprindeligt bygget i 1968 for at rumme børn fra det nye, store, almene boligbyggeri Urbanplanen, hvor familier fra forskellige bydele i København flyttede ud. Siden hen har elevsammensætningen ændret sig således, at Urbanplanens børn nu primært går på Peder Lykke Skolen, mens Dyvekeskolen primært har elever fra de omkringliggende villakvarterer og fra havekolonierne på Englandsvej og Kongelundsvej, efter at mange af disse for flere år siden fik ændret status fra sommerboliger til helårsbeboelser.

Skolen vokser med ca. 50 elever årligt.

Skolen har mange gode mål, hvoraf mange er lovpligtige. Andre mål er nogle, som skolen sammen med den aktive skolebestyrelse er blevet enige om. Et af de mange mål er, at undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sociale og kulturelle kompetencer og gennem medbestemmelse og medansvar styrker og fremmer:

· Elevernes selvtillid, selvværd og kreativitet

· Deres sproglige evner, gode kundskaber og lyst til læring

· Handlingskompetence og selvstændig stillingtagen

Marck fortæller, at skolen har 3 hovedemner: Trivsel, Faglighed og det gode forældres samarbejde. Som eksempel på trivsel arbejder skolen med trivselsbånd, hvor eleverne arbejder med aktiviteter, som kan skabe tryghed og trivsel. Et andet eksempel er, at lærerne hver morgen tager imod børnene ud for deres klasseværelser og siger godmorgen.

Derved får lærerne allerede inden timestart en fornemmelse af, om der måske er visse hensyn af tage til nogle af børnene fra starten af skoledagen, hvilket giver en mere rolig og tryg skoledag for alle. Skolen rummer også Specialklasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder, som kan gå på skolen fra 0. til 10. klasse. Målet er, at børnene udrustes til at klare en fremtid på lige fod med andre børn.

Både Marck og Annette fortæller, at en vigtig ting for skolen er det gode samarbejde med skolens forældre og skolebestyrelsen om de fælles mål og den fælles indsats for at føre børnene godt på vej i livet i grundskolen.

Så med disse ord slut for dette lille interview med et kæmpe stort tillykke til skolen med den runde fødselsdag fra Opslagstavlen.

bottom of page