top of page

SOLVANG GRUNDEN: Containere flyttet ind på byggeplads


Ser du containere på den gamle Solvang Center grund, er det ikke byggeriet, der er ved at gå i gang, men blot Dansk Kabel TV, der bruger grunden som base i forbindelse med nyt TV-signal i Remisevænget Øst, Vest og Hørgården.

På ekstraordinære afdelingsmøder lige før sommerferien blev det besluttet, at Yousee fremover skal levere TV-signal og Bolignet Aarhus internet til Remisevænget Øst, Vest og Hørgården. Det arbejder begyndes der på i september. Det er firmaet Dansk Kabel TV og deres eventuelle underentreprenører, der skal udføre arbejdet med at opdatere afdelingerne på kabling til både TV-signal og internetforbindelse. Projektet starter i Remisevænget Øst, på Hjulmagerstien, Stolemagerstien og Lygtemagerstien, og bevæger sig henover Hørgården 1 & Hørgården 2, på henholdsvis Brydes Allé og Amagerfælledvej. Derefter kommer turen til rækkehusene i Remisevænget Vest, hvor Nålemagerstien, Knapmagerstien, Hattemagerstien og Kurvemagerstien står for tur. Alt sammen med udgangspunkt fra byggepladsgrunden ved det nedrevne Solvang Center. Arbejdet er lovet færdig i alle afdelinger 1. januar 2018. Det forventes, at Remisevænget Øst bliver afsluttet som den første afdeling, dernæst hele Hørgården og til sidst Remisevænget Vest. Hvorfor nye kabler?

Remisevænget Øst, Hørgården 1 og 2, samt Remisevænget Vest, skal alle have ombygget deres gamle antennenetværk for at opfylde nye krav om, at alle selv skal have lov til at vælge tv- forsyning fra eller til.

Den lovgivning trådte i kraft 1. juli 2016, men der har indtil nu været givet dispensation frem til 1. januar 2018. Derfor skal afdelingerne have lagt nye kabler inden da. De fire afdelinger valgte på deres ekstraordinære afdelingsmøder i juni 2017 i samme ombæring at opdatere deres aftaler på TV og vælge en ny internetaftale. Hvad med resten af afdelingerne?

For de resterende afdelinger i Boligforeningen 3B på Amager, omkring Urbanplanen, gælder det at deres kabler allerede er klar til at opfylde lovgivningen. Derfor fokuseres der først på de afdelinger, der skal have udskiftet tv-kablerne.

Remisevænget Nord, Dyvekevænget, Norgesgade mfl. er dog ikke glemt. Der arbejdes på at få materiale klar til afstemning blandt beboerne i de afdelinger, så de også kan stemme om de vil have opdateret deres tv- og internetaftaler.

Byggeriet på Solvang Grunden

Arbejdscontainerne skal altså ikke stå på Solvang Center grunden i så lang tid. 3B's byggeri af 100 ungdomsboliger og 60 familieboliger på grunden forventes igangsat i midten af 2018. Læs mere om byggeriet her.

Mere info

Har du spørgsmål til arbejdet med at opdatere TV-signal og internetforbindelse, så kontakt 3B's driftskontor på urbansamdrift@3b.dk eller kontakt din afdelingsbestyrelse.

Har du spørgsmål til byggeriet på Solvang Centergrunden, så kontakt Partnerskabet på lotr@3b.dk

bottom of page