top of page

Ny helhedsplan tæt på målstregen

Partnerskabet og 3B har igennem det seneste år arbejdet på at skabe en boligsocial helhedsplan, der tager fat i relevante temaer. Rammerne er lagt ud af Landsbyggefonden, som bl.a. betyder at aktiviteterne er placeret under 4 overordnede indsatsområder:

  1. Tryghed og Trivsel

  2. Kriminalpræventiv Indsats

  3. Uddannelse og Beskæftigelse

  4. Forebyggelse og Forældreansvar

Nedenfor kan du læse de udkast til helhedsplanen, som de ser ud den 11. sep. 2017. Disse vil forandre sig lidt henimod endelig aflevering til Landsbyggefonden 13. okt. Du kan også se den folder, som bliver delt ud i forbindelse med afdelingsmøderne i de 5 afdelinger, der er en del af den boligsociale indsats i Urbanplanen. Nogle aktiviteter i den nye helhedsplan kender man godt i området, da det er nye udgaver af aktiviteter fra den nuværende helhedsplan. Nogle aktiviteter er nye.

Flere af aktiviteterne invitere alle ind og mange beboere i området vil stifte bekendtskab med dem, mens andre aktiviteter er mere ”usynlige” og meget målrettede enkelte borgere og familier. De beskrevne aktiviteter udgør stammen og de store grene på Partnerskabets træ. Efterhånden vil der komme knopskydninger – fx når beboere henvender sig med gode idéer og initiativer.

Partnerskabets mangeårige arbejde i Urbanplanen betyder, at der er en meget høj kvalitet i aktiviteterne, der bygger på beboerengagement, solid erfaring, tillid i området og høj faglighed. Samtidigt er samarbejdet med Københavns Kommunes mange aktører veludbygget og forankret, hvilket har den effekt, at Partnerskabet anses for en vigtig aktør i det sociale og forebyggende arbejde samt i udviklingen af Urbanplanen som en bydel på Amager.

Vi glæder os til – sammen med beboere og de mange samarbejdsparter – at fortsætte arbejdet i Urbanplanen.

Kontakt mig endelig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Mange hilsner Michael Hedegaard Sekretariatsleder Partnerskabet mhjn@3b.dk / 4023 5016

Delaftaler - udkast:

bottom of page