top of page

Joker placeres ovenpå Solvang bibliotek

Solvang Bibliotek får om et par år ungdomsklubben Joker som overbo. Det skal skabe bedre forhold for både bibliotek og Joker. Om 2 - 3 år vil området fra Dyvekeskolen til Røde Mellemvej transformeres til en helt ny bydel med nye institutioner, nye pladser, nye byrum med veje og stier, samt grønne områder og skybrudssikring i hele området. Langs Røde Mellemvej skal der opføres nye boliger, butikker og et supermarked. Hele området kaldes Urbanplanen syd og er endnu en del af udviklingsplanen for Urbanplanen. Alle institutioner rykkes Ungdomsklubben Jokeren er i dag placeret midt i Urbanplanen Syd. Den blev for et par år siden flyttet fra det nu nedrevne Solvang Center til nogle midlertidige pavilloner på p-pladsen ud for Solvang Kirke. Når hele området i fremtiden transformeres skal alle eksisterende institutioner flyttes til nye lokaliteter i Urbanplanen Syd. Det gælder også ungdomsklubben Jokeren. Flere forskellige mulige placeringer af ungdomsklubben er blevet grundigt undersøgt. Der er fordele og ulemper ved alle placeringer, men den politiske styregruppe* for Urbanplanen Syd har nu besluttet, at en placering oven på Solvang Biblioteket har flest fordele. Planen er at etablere en tårnbygning lige over Dyvekeskolens mediatek (skolebiblioteket red.) Her kan Ungdomsklubben have til huse på 1. og 2. sal. med indgang fra biblioteksgården eller pladsen mellem skole og bibliotek. Attraktiv placering Placeringen oven på biblioteket er attraktiv på flere måder. Håbet er, at der kommer et godt samspil mellem ungdomsklubben, biblioteket og gymnastiksalen, og at der kan opstå en synergi, der gør klubben så attraktiv, at mange af Urbanplanens unge vil benytte sig af den. Placeringen betyder også, at Solvang Bibliotek kan bruge dele af Joker til fx møder og aktiviteter i de timer ungdomsklubben ikke selv bruger lokalerne. De andre institutioners placering • Dyvekeskolens special KKFO får til huse i en rolig placering ved Dyvekeskolens sydligste ende. • Fritidshjemmet Troldevænget, der i dag ligger ud mod Røde Mellemvej, placeres i en ny bygning ud til Remisevej. • Remisevængets Fritidsklub, der i dag ligger sammen med Joker i de midlertidige pavilloner ved Solvang Kirke, får lokaler i samspil med Joker og Dyvekeskolen. Byggeprocessen sættes i gang i 2018 og forventes afsluttet i slutningen af 2019.

Læs mere om Urbanplanen Syd her. * I styregruppen sidder cheferne fra de forskellige forvaltninger i kommunen der gennemfører projekter i området (Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Kultur - og Fritidsforvaltningen.

bottom of page