top of page

Stort løft af Urbanplanen

Københavns Kommune har fundet rådgiver til at gennemføre et løft for 80 mio. kr. af Urbanplanen med opførelsen et helt nyt kvarter i det almene boligområde. Der er allerede gennemført storstilet renovering af boliger i Urbanplanen, og arbejdet med at modernisere Remiseparken centralt i Urbanplanen er sat i gang. Nu tages endnu et skridt for at løfte området med opførelsen af nye ejerboliger, nye fritidsinstitutioner, biblioteksrenovering, nyt grønt område og opgraderede byrum. Dermed tages der hul på anden etape af udviklingsplanen for Urbanplanen. - Beboerne i Urbanplanen får et langt mere trygt, attraktivt og livligt boligområde. Samtidig sørger vi for, at der kommer en mere blandet beboersammensætning med opførelsen af nye ejerboliger midt i mellem de mange almene boliger. København er for alle og alle bydele skal være en del af byens positive udvikling, siger Københavns overborgmester, Frank Jensen (S). Københavns Kommune har udvalgt et totalrådgiverteam bestående af Tredje Natur, JaJa Architects, EKJ rådgivende ingeniører og Hans Larsen Bygherrerådgivning til projektet, der indeholder omkring 20.000 m2 boliger og forretninger samt forskønnelse af omkring 20.000 m2 grønne områder. Urmagerstien og Urbanpladsen omdannes til et sammenhængende attraktivt byrum, Solvang Bibliotek helhedsrenoveres og områdets to eksisterende fritidsklubber flyttes og genopføres. Der vil også blive opført en række nye fritidsinstitutioner til Urbanplanens børn og unge og områdes skybrudssikres med bynatur og regnvandsbassiner. - Ved at omdanne Urbanpladsen og Urmagerstien giver vi beboerne i området en helt ny mulighed for at gøre brug af deres nabolag, som i høj grad skal invitere til leg og ophold. Med den store forvandling af både omgivelser og byrum kan vi være med til at få løftet Urbanplanen til københavnerstandard, og med Tredje Naturs planer er vi klar til at tage næste skridt, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (E). I Urbanplanen er samtlige boliger i øjeblikket almene boliger, og det vil kommunen ændre ved at sælge grunde til private boligprojekter. I alt skal der bygges omkring 175 nye ejerboliger, som skal være med til at ændre beboersammensætningen i området. - Urbanplanen skal være et sted, hvor børn og voksne mødes, hvor der er plads til leg, ophold og til at lære i trygge omgivelser. Vi laver blandt andet en skatepark, nyttehaver og en scene, som kan bruges af både skolen, fritidsinstitutionerne og borgerne i området. Vi vil give børn og beboere i Urbanplanen et sted, der indbyder til at være sammen og udvikle sig, og vi vil sørge for, at området omkring Dyvekeskolen er med til at give børnene de bedste betingelser for at blive endnu dygtigere, siger børne- og ungeborgmester Pia Allerslev (V). - Med planen sikrer vi, at Urbanplanen bliver gjort endnu mere indbydende for nuværende og kommende beboere. Det har været vigtigt for mig, at kultur- og fritidsaktiviteter er tænkt ind. Det lokale bibliotek er et naturligt samlingspunkt, og derfor er jeg meget tilfreds med, at Solvang Bibliotek bliver opgraderet, siger Carl Christian Ebbesen (DF). - At planlægge den sidste brik i Urbanplanen forpligter. Hele rådgiverteamets ambition har derfor været, at skabe et helt særligt sted, hvor bygninger, byrum og bynatur sammen udgør en stærk social sammenhæng. Et mangfoldigt boligområde hvor vi, sammen med beboerne, boligforeningen og byen, vil skabe grobund for et spirende hverdagsliv i øjenhøjde. Vi glæder os stort til at komme i gang med at bygge boliger, byrum, bibliotek og fritidsinstitutioner for alle børn og voksne i Urbanplanen, siger Ole Schrøder, partner i TREDJE NATUR, på vegne af rådgiverteamet. Byggeriet går i gang i juni 2018 og forventes afsluttet i september 2019.

Fakta - Urbanplanen er et af Københavns største almene boligområder, der er præget af en række fysiske og sociale udfordringer. Københavns Kommune har derfor i samarbejde med Boligforeningen 3B udarbejdet en helhedsorienteret udviklingsplan for Urbanplanen i tre etaper. - Til første etape af udviklingsplanen er der tidligere bevilget 57 mio. kr. til løft af Remiseparken. - Med gennemførelsen af anden etape af udviklingsplanen for Urbanplan vil der ske følgende tiltag i boligområdet: o Urbanpladsen og Urmagerstien får et fysisk løft for at skabe mere tryghed, byliv og aktivitet i området. o Solvang bibliotek helhedsrenoveres o Der skabes attraktive fritidsinstitutioner til områdets børn og unge o Nybyggeri af boliger og detailhandel for at fastholde og tiltrække ressourcestærke beboere og skabe mere byliv. - Gennemførslen af Udviklingsplan for Urbanplanens anden etape sker med baggrund af Københavns Kommune budget for år 2016, hvor der i alt er afsat knap 80 mio. kr.

bottom of page