top of page

Borgermøde om tryghed


En ny undersøgelse viser, at 42,3 % af beboerne generelt føler sig utrygge ved grupper af unge. Undersøgelsen viser også, at utrygheden kun kan mindskes, hvis de utrygge beboere er fælles om at finde løsninger og arbejder sammen om at få løsningerne gjort til virkelighed. Så kom til borgermøde, hvor vi i fællesskab udvikler løsninger på en tryg fremtid: 31. marts kl. 17.30 - 20.00 I Beboerhus Vest, Kurvemagerstien 61A Program kl. 17.30 - 18.00 / Sandwich og velkommen Kl. 18.00 - 18.45 / Hør om undersøgelsen og stil spørgsmål kl. 19.00 - 19.30 / Idé-snak omkring bordene. Hvad kan vi selv gøre for at mindske utrygheden? kl. 19.30 - 20.00 / Afslutning Hvis du ønsker at spise en sandwich, er det vigtigt, at du tilmelder dig. SMS ’Tilmeld’ til tlf. 2014 3159 eller på mail rach@3b.dk. Husk at skrive hvor mange personer i kommer.


bottom of page