top of page

Naboskabet hjælpes på vej af frivillige


HOME-START er en organisation, hvor frivillige tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til familier med børn under skolealderen, der har brug for en hånd i hverdagen. Nu starter organisationen i Urbanplanen og leder efter frivillige. Skoene på billedet tilhører en mor og hendes to børn. De har igennem otte måneder haft en frivillig familieven fra Home-Start. Familien har været ramt af sygdom og krise. Moren fortæller: ”Karen er den første, jeg vil ringe til, hvis jeg har brug for hjælp. Det er en stor tryghed, at hun er her, og at jeg kan skrive og ringe til hende” Da jeg spørger moren, hvad Karen har hjulpet med svarer hun: ”Hvad har hun ikke hjulpet med. Det har været alt.” Som frivillig i Home-Start, kan du blive en del af et lokalt netværk, der bidrager til at støtte pressede småbørnsfamilier i Urbanplanen og Hørgården. De frivillige i Home-Start gør det, som en god nabo eller ven vil gøre. Men det er bare ikke alle, der har netværk og vi opdager måske ikke, at dem, der bor to opgange længere henne, egentligt kunne bruge lidt støtte. Som familieven støtter man familierne både praktisk og personligt med alt fra vasketøj, indkøb, hygge med børnene, gå en tur osv. Som frivillig, bruger du dit overskud og din forældreerfaring i hverdagen til at besøge en småbørnsfamilie to timer om ugen i mindst et halvt år. Du bliver en del af et lokalt netværk og du kommer med på et forberedelseskursus, hvor du sammen med andre frivillige forbereder dig på det at møde familier respektfuld, ligeværdigt, venligt og personligt. Kom og hør mere om at være frivillig til informationsmøde den 24. februar kl. 16.30-17.30 i Partnerskabets lokaler i containeren overfor Hjulmagerstien 24. .

For mere info: Koordinator Mette Krab 20741292, koebenhavn@home-start.dk www.Home-Start.dk

bottom of page