top of page

Ny støtte til familier


En helt ny ansat i Urbanplanen, skal arbejde med at støtte familier, der på den ene eller anden måde har udfordringer. Jette Just er 59 år gammel og er uddannet socialrådgiver. Hun har en lang erfaring med at arbejde med børn, unge og deres familier fra resten af københavn, men nu er hendes fokus frem til slutningen af 2016 Urbanplanens familier. ”Formålet med min stilling er at øge den forebyggende indsats for familierne og sikre at forældrene i Urbanplanen kan få råd og vejledning omkring børneopdragelse og familieliv. Det kunne fx være i forbindelse med skilsmisse, misbrug, vold, bekymring for barnets kammeratskaber eller børn, der er begyndt at snuse til hash eller lignende,” siger Jette og fortæller at hun kan hjælpe på forskellige måder afhængig af hvad udfordringen. Nogen gange handler det om give hjælp til selvhjælp og andre gange at inddrage øvrige aktører i nærområdet, men grundlæggende handler det om at hjælpe forældrene, så de bliver i bedre stand til at varetage forældrerollen. ”Projektet henvender sig primært til familier med børn mellem 6 og 13 år - dog skal man ikke holde sig tilbage, hvis man er bekymret for børn udover denne aldersgruppe,” fortæller Jette. Det vil sige, at man både kan tage direkte kontakt til Jette, hvis man som familie har brug for støtte, råd eller vejledning - eller man kan henvende sig, hvis der er et barn i området, man er bekymret for. Jette kan kontaktes på telefon 51 46 93 43 eller pr. mail em0f@sof.kk.dk (0 er et tal). Midler til den nye stilling kommer fra Tryghedspartnerskabet.

bottom of page