top of page

Nyt kvarter erstatter nedslidt indkøbscenter

Team PLH arkitekters forslag til hvordan pladsen foran Solvang Bibliotek kan komme til at se ud.

Nedrivningen af det gamle Solvang Center er i fuld gang. Området skal udvikles, så der bliver plads til nye familie-og ungdomsboliger. En arkitektkonkurrence er netop afsluttet og vinderforslaget ligger op til et helt nyt Københavnerkvarter, hvor der skrues op for livet og ned for utrygheden. Det nye Solvangkvarter kan få plads til byliv, nye beboere og et lysende grønt klokketårn som vartegn. Boligforeningen 3B udskrev i vinteren 2014/2015 en arkitektkonkurrence, der skulle give bud på hvordan grunden efter det gamle Solvangcenter kunne udvikles. Fem forslag er nu vurderet og vinderen fundet. TEAM PLH ARKITEKTER vandt med deres forslag om et helt nyt københavnerkvarter med både moderne rækkehuse, familieboliger og ungdomsboliger samt evt. plads til nye kommunale funktioner.

De nuværende beboere kan vinke farvel til Urbanplanens mest utrygge sted, for mørke passager og et tomt indkøbscenter bliver med forslaget erstattet af lysende klokketårn med tag-drivhus og en ny plads foran Solvang Bibliotek, der skal være livligt midtpunkt, i hvad der før var udkanten af Urbanplanen.

Det nye kvarter bindes sammen med Remiseparken og det eksisterende byggeri med små byrum og en grøn allé, der fortsætter ud mod Røde Mellem Vej. I forslaget bygges der familie- og rækkehuse i området op mod Remiseparken og ungdomsboliger ud mod Solvang Bibliotek. Ungdomsboligerne skal være med til at igangsætte bylivet i området og skaber med sin udformning også et vartegn for området; ”Ungdomsboligernes udformning som et delvist tårn tilføjer stedet en ny og særlig identitet, samtidig med at funktionerne i stueetagen giver byliv til pladsen. Her er tale om urbanitet og egenart i en kvalitativ bearbejdning, der løfter stedet ud af sin anonymitet og tilfører både form, rum og byliv,” skriver bedømmelsesudvalget, der består af folk fra både 3B og Københavns Kommune samt en ekstern fagdommer.

Nyt kvarter i 2018 Før det nye kvarter kan stå klar er der ca. tre år forude med proces og høringer – hvor alle beboere og andre interesserede skal have mulighed for komme med bud, der kan kvalificere det vindende konkurrenceforslag. Ud fra dette tager politikerne den endelige beslutning. Målet er, at lave en ny lokalplan for Solvangcentergrunden og her starter processen med en såkaldt ’intern høring’, hvor Amager Vest Lokaludvalg ser og kommenterer lokalplanforslaget. Dernæst skal lokalplanforslaget med lokaludvalgets kommentarer præsenteres for politikerne på Københavns Rådhus. Politikerne sender herefter lokalplanforslaget i offentlig høring hos borgerne – sandsynligvis sidst på efteråret 2015. Dvs. at beboerne i Urbanplanen og andre interesserede kan forvente borgermøder, hvor forslaget præsenteres og hvor der er mulighed for at give sin mening til kende, inden årets udgang. Hele lokalplansprocessen for familieboligerne skal være afsluttet medio 2016, så byggeriet kan sættes i gang i efteråret 2016. Håbet er, at det nye Solvangkvarter står helt færdigt i 2018.

Har du spørgsmål til nedrivningen eller fremtiden så skriv til Mikkel Warming på miwa@3b.dk

bottom of page