top of page

Klassisk musik til Urbanplanens børn


Der lyder i de næste par måneder nye toner fra Urbanplanens institutioner. Foreningen GENKLANGE har nemlig i samarbejde med Partnerskabet startet et tremåneders forløb med klassisk musik som omdrejningspunkt i de fire daginstitutioner Hoppeland, Grøftekanten, Østen for Solen og Peder Lykkesvej 75 Musikforløbet indeholder både musikalske workshops i hver daginstitution samt tre koncerter for børnene og deres pædagoger. Den ansvarlige for forløbet er Gabriella Meinert-Medici, der er uddannet cand. mag. i Musikvidenskab. Hun og foreningen Genklange arbejder for at nedbryde fordomme om at klassisk musik kun er for de få; ”Den klassiske musik kan ofte virke meget fremmet og svær at gå til. Idéen bag GENKLANGE’s koncerter og workshops er at gøre den klassiske musik sjov, let og tilgængelig for børn, ” siger Gabriella Meinert-Medici, og fortæller hvordan flere undersøgelser også viser, at børn der lytter til klassisk musik bliver bedre til at koncentrere sig, får større forståelse af dem selv og deres omgivelser. ”Der er sågar undersøgelser der viser, at disse børn ofte er bedre rustet til at lære de forskellige fag i skolen, som fx matematik, dansk og fysik,” fortæller Gabriella Meinert-Medici.

Koncerter og workshops i børnehøjde Hver institution, der er med i projektet, får besøg af Gabriella Meinert-Medici, som står for de forskellige workshops. Fokus er på musik og leg ligesom der også vil blive arbejdet med at lytte samt med dans og bevægelse. Koncerterne afholdes den 8. april, 6. maj og den 3. juni - alle gange i A-huset ved Hørgården. ”Det bliver hyggelige koncerter i børnehøjde. Børnene sidder på puder og lytter til de forskellige musikere. Der vil til hver koncert være nye musikere og nye instrumenter, så børnene får set og hørt så meget forskelligt som muligt. Musikerne vil fortælle om dem selv, deres instrumenter og den musik de spiller. De vil give børnene små historier og opgaver undervejs, så de på den måde får styrket deres evne til koncentration og nærvær,” fortæller Gabriella Meinert-Medici. Alle børn får en CD samt et lille aktivitetskompendium med hjem i starten af projektet, så de også kan høre den klassiske musik derhjemme.

Projektet er støttet af Amagervest Lokaludvalg, Politiken Fonden, Oticon Fonden, Oda og Hans Svenningsens fond, Toyota Fonden, Louis Petersens Legat, Weyse Fonden og Partnerskabet.

Følg med her på siden, hvor vi i de kommende måneder vil vise billeder og små historier fra projektet.

bottom of page