top of page

Lys i mørket på fredag

Remiseparken klædes på til fest med lysinstallationer, drømmetræ og hjemmelavede lanterner fredag den 14. november fra k. 17.30-20.00.

”Vi vil gerne sætte fokus på parkens mange potentialer for liv og aktivitet – også i den mørke og kolde tid. Derudover er målet med lysfesten, at vise at byens grønne byrum – inkl. Remiseparken – er lige så trygge at opholde sig i om vinteren som i de lyse måneder, selvom det måske ikke for alle føles sådan,’ siger Jesper Schultz Wiingaard, Sektionsleder, Lokalpolitiet for Amager og Christianshavn.

Træklatring og indbrudssuppe Parkens mange store træer bruges til forskellige formål til lysfesten. Københavns Politi inviterer børn og unge op i trækronerne med liner og sikkerhedsudstyr og lyskunstner Hannah Anbert laver forskellige stemningsfulde lysinstallationer i og omkring træerne.

Lys er også temaet i en workshop med børnekulturpiloterne, hvor der produceres hjemmelavede lanterner af bambus og silkepapir. Solvang Bibliotek deler gratis bøger ud fra bog-træet og læser historier op omkring bålet, som man også kan lave sit eget indiske fladbrød på. Lysfesten er også en lejlighed til at blive klogere på, hvordan man selv kan medvirke til at mindske risikoen for indbrud i sit hjem. Københavns Politi og Sikker By serverer nemlig lækker suppe og giver gode råd til at forebygge indbrud. Det er samtidig startskuddet til kampagnen ”stop indbrud – start snakken”, som kører i hele København i december måned.

Drømmetræ og lysbold Remiseparken står overfor store forandringer i de kommende år. 50 mio. kr. blev i september øremærket en omfattende fornyelse af parken i Københavns Kommunes budgetforhandlinger. Dermed skal de næste år bruges på borgerinddragelse og planlægning af den store renovering. Til lysfesten inviteres de besøgende til at hænge deres drømme for den fremtidige park op på drømmetræet. Lysende bliver også fodbolden på Remiseparkens tvillingebane, hvor unge fra området sætter gang i fodboldkampe oplyst af knæklys. De unge kan også tale med Amager Lynpulje, der møder op med ansøgningsskemaer og lynhjælp til at få støtte til seje ungeprojekter og events for andre unge.

Lysfesten arrangeres af Partnerskabet i Urbanplanen i samarbejde med Københavns Kommunes Sikker By og Københavns Politi. Amagervest Lokaludvalg har støttet lysfesten.

1338720_31807821.jpg

bottom of page